Protective covers for industrial robots

840, chemin des Montants
BP 13 - F-54690 EULMONT

Tel: +33(0)3 83 22 88 55
Fax: +33(0)3 83 22 79 93

all our contact details

Služba zákazníkomSupport

Náš tým je na základe vášho oznámenia pripravený prevziať na seba zodpovednosť a postarať sa v čo najkratšom možnom termíne o odstránenie každého problému, ktorý je spojený s našimi výrobkami a to v rámci popredajného servisu.
Naše technické oddelenie, naše laboratórium a obchodné oddelenie vám pomôžu nájsť správne vyriešenie problému.

Kontaktujte naše oddelenie technickej pomoci:

Tel: +421 (0)45 533 1419 - Fax: +421 (0) 45 532 5537
Email : slovensko@asp-protection.com

 

Opravy

Naši najlepší technici sú pripravení, aby opravili a naďalej zdokonaľovali vaše už nainštalované ochranné systémy. Naše kompetencie siahajú teraz aj nad rámec výrobkov ASP. Možno povedať, že sa dotýkajú väčšiny ochranných návlekov na trhu. V prípade potreby podrobnejších informácií o tejto službe môžete sa na nás obrátiť prostredníctvom nižšie uvedených kontaktov:

V prípade potreby podrobnejších informácií o tejto službe môžete sa na nás obrátiť prostredníctvom nižšie uvedených kontaktov:

Tel: +421 (0) 45 533 1419 - Fax: +421 (0)45 532 5537
Email : slovensko@asp-protection.com

 

© ASP 2010 | Home | 2015 Wishes | Imprint | Création site : KTP Concept