Protective covers for industrial robots

840, chemin des Montants
BP 13 - F-54690 EULMONT

Tel: +33(0)3 83 22 88 55
Fax: +33(0)3 83 22 79 93

all our contact details

Présentation

Ohlasy na návleky pre roboty

Od roku 1988, ASP navrhuje a vyrába návleky pre roboty. Návleky sú šité na mieru zo špeciálnych a odolných materiálov.

Voda, piesok, kyseliny, farba, triesky, roztavené kovy a iné odlietavajúce častice, či akékoľvek iné nárazy alebo vplyvy, pre všetky tieto prípady existuje riešenie od firmy ASP, ktoré umožní integrovať robot do prostredia, kde je vystavený rôznym nepriaznivým vplyvom a zároveň udržať náklady na údržbu pod kontrolou.

Medzinárodné pôsobenie


Potenciál spoločnosti ASP je v jej skúsenostiach a know - how. Spoločnosť ASP v súčasnosti pôsobí na medzinárodnom poli v mnohých ekonomických odvetviach. Patrí medzi ne napr. nukleárny priemysel, chemický priemysel, agro - potravinársky sektor, letecký priemysel, spotrebný priemysel ... Osobitne sem zaraďujeme automobilový priemysel, ktorý je z veľkej časti robotizovaný.

© ASP 2010 | Home | 2015 Wishes | Imprint | Création site : KTP Concept